Τηλ.: 210 9210030

Ενημέρωση εν μέσω Covid-19

Στο Γραφείο Καράμπελα προσπαθούμε να παρακολουθούμε την επικαιρότητα σχετικά με τα φορολογικά νέα που αφορούν στους πληττόμενους από τις επιπτώσεις του κορωνοιού. Αποφασίσαμε λόγω της πληθώρας των πληροφοριών και της ταχύτητας με την οποία βγαίνουν, να δημιουργήσουμε την πλατφορμα αυτή, αρχικά αποκλειστικά για τους πελάτες του γραφείου και τώρα για όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, που περιλαμβάνει τα μέτρα που ισχύουν σε πραγματικό χρόνο αφού φυσικά έχουν υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία και ερμηνεία. Δίπλα σε κάθε σύνδεσμο υπάρχει η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι γίνεται προσπάθεια από όλους στο γραφείο μας ώστε να υπάρχει ενημέρωση με βάσει όλες τις αλλαγές που εκδίδονται σε απόφαση ή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, την ώρα που βγαίνουν. Κατά συνέπεια δεν γίνεται καμία αναφορά σε δηλώσεις ή σε δελτία τύπου που αναφέρουν ότι κάτι θα βγει.

Το παρόν είναι καθαρά ενημερωτικό για εσας και παρακαλούμε για περισσότερες λεπτομέρειες να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο λογιστή για εσας στο γραφείο.

Χρήση της πλατφόρμας

Ξεκινώντας, το βασικό που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι η κυβέρνηση ενισχύει δύο κατηγορίες επιχειρήσεων. Αυτές που κλείνουν υποχρεωτικά με εντολή δημόσιας αρχής ή αυτές που πλήττονται. Θα πρέπει να γνωρίζετε τον κύριο ΚΑΔ της επιχείρησης σας και τον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα κέρδη στο τελευταίο Ε3. Αν ένας από τους δυο υπάγεται στις επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής, τότε ανήκετε σε αυτή την κατηγορία. Εάν όχι, άλλα ένας εκ των δύο υπάγεται όμως στις επιχειρήσεις που πλήττονται τότε ανήκετε σε αυτή την κατηγορία. Εάν δεν υφίσταται τίποτα από τα παραπάνω δεν εμπίπτετε σε καμία κατηγορία ενίσχυσης.

Επιλέξτε παρακάτω το σύνδεσμο που σας ενδιαφέρει:

Oλοι οι ΚΑΔ αναλυτικά (Τελ. Ενημέρωση 13/04/2020)

Mε δελτίο τύπου του υπουργείου οικονομικών αναφέρεται πως θα βγει σχετικός νόμος ώστε επιχειρήσεις που είχαν δηλώσει, ως κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κάποιον που δεν ανταποκρίνονταν στη βασική και κυριότερη δραστηριότητά τους, δίνεται η δυνατότητα να το αλλάξουν αναδρομικά με τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔ στις αρμόδιες ΔΟΥ μέχρι και την 24η Απριλίου 2020.

Η τροποποίηση γινεται υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται ήταν ήδη δηλωμένος ως δευτερεύων ΚΑΔ στο μητρώο του φορολογούμενου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστά έσοδα του φορολογικού έτους 2019. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε με βάση τον ΚΑΔ της επιχείρησης σας (κύριος ΚΑΔ ή δευτερεύων ΚΑΔ που έχει τα περισσότερα έσοδα στο Ε3) σε ποια κατηγορία εντάσσεστε ώστε να δείτε μετά τι προβλέπεται για εσάς.

Εχουν διαχωριστεί για διευκόλυνση σας σε κατηγορίες αναλόγως με τα οφέλη που απολαμβάνει (διαφορετικά έκαστη) η κάθε μια στα παρακάτω:

• ΚΑΔ επιχειρήσεων που πλήττονται
• ΚΑΔ επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με κρατική εντολή
• ΚΑΔ επιχειρήσεων που πλήττονται (βιομηχανία, το χονδρεμπόριο, την ασφάλιση, τις ελεγκτικές και τις χρηματιστηριακές)
• ΚΑΔ επιχειρήσεων που πλήττονται (ενέργεια, τα πρατήρια καυσίμων, τη διαχείριση απορριμμάτων και τα έργα υποδομών)
• ΚΑΔ ελευθέρων επαγγελματιών - επιστημόνων

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν Κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με το μεγαλύτερο ποσοστό ακαθάριστων εσόδων, όπως αποτυπώνεται στην περιοδική δήλωση Ε3, έναν από τους κατωτέρω εντάσσονται στο αντίστοιχο πλαίσιο στήριξης. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

Οφέλη επιχειρήσεων αναλυτικά

Δείτε όλα τα οφέλη επιχειρήσεων αναλυτικά εδώ.

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων ΜμΕ (Τελ. Ενημέρωση 23/04/2020)

Η δράση αφορά στην κάλυψη των τόκων ενήμερων επιχειρηματικών δανείων στις 31/12/2019 ή εναλλακτικά στις 29/02/2020 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν ενεργό ΚΑΔ, που έχει ανακοινώσει το υπουργείο για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο.

Οι δικαιούχοι

Είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:
1. Να δραστηριοποιούνται στις 19/3/2020 στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα V της Πρόσκλησης.
2. Να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο Κανονισμό (ΕΕ)
3. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού (παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας)
4. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της πρόσκλησης.
5. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης
6. Να μην δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ή δεν είναι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί ή δεν είναι εξωχώριες (offshore) εταιρείες.
7. Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
8. Η κύρια δέσμευση των Επιχειρήσεων είναι η υποχρέωση να απασχολούν στις 31/12/2020 κατ' ελάχιστο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν στις 19/3/2020.

Διευκρινίζεται ότι επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου δανείου για την επιλέξιμη χρονική περίοδο, δύνανται να λάβουν την ενίσχυση της παρούσας για τους τόκους της ίδιας περιόδου.

Η Επιδότηση αφορά

α) Τόκους υφιστάμενων δάνειων που ήταν ενήμερα στις 31.12.2019 (δηλαδή δεν είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 90 ημερών με σημείο αναφοράς την 31.12.2019) ή εναλλακτικά στις 29/02/2020.
β) Συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων και Συμβάσεων Πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών), περιλαμβανομένων: τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων (άρθρο 10 του ν. 3156/2003), καθώς και δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης (άρθρα 1 - 3 του ν. 4354/2015), σε αμφότερες τις περιπτώσεις (α & β) με διαχειριστή είτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που μετέχει στη Δράση, είτε Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων του ν. 4354/2015 η οποία έχει αναθέσει εγγράφως την υλοποίηση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται στο πλαίσιο της Δράσης σε Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μετέχει στη Δράση, το οποίο και έχει την ευθύνη τήρησης των προβλεπομένων στην παρούσα απόφαση.
Ειδικά για τις Συμβάσεις Πίστωσης (ανοικτοί αλληλόχρεοί λογαριασμοί) καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο -πριν ή κατά την 31.03.2020- προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου (κατά την 01.04.2020) πιστωτικού ορίου.
γ) Το «πρόγραμμα επιδότησης» καλύπτει και τις καταβολές που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01.04.2020 και αφορούν δόσεις καταβλητέες εντός του Απριλίου 2020 και πριν από την έγκριση της αίτησης. Σε αυτήν την περίπτωση, η καταβολή της επιδότησης θεωρείται ότι καλύπτει το εν λόγω διάστημα. Τα ποσά που είχαν ήδη καταβληθεί από την επιχείρηση συμψηφίζονται με λοιπές οφειλές της προς την τράπεζα.

• Οι σχετικές δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί, και οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις πρέπει να έχουν (στο σύνολό τους ή εν μέρει) χορηγηθεί, πριν από την 01/04/2020.
• Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση δεν δύναται να ξεπερνάει τις 800.000 ευρώ • Δεν καλύπτονται τόκοι υπερημερίας και λοιπά έξοδα όπως και δεν είναι επιλέξιμα κοινοπρακτικά δάνεια (δηλαδή δάνεια τα οποία έχουν χορηγηθεί από κοινοπραξία δανειστών που ανήκουν σε διαφορετικούς ομίλους).
• Τέλος, επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη επιχορήγηση δεν χορηγείται δυνάμει του κανονισμού de minimis (κρατικές ενισχύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς των μεταφορών και της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων), συνεπώς δεν συνυπολογίζονται για τη χορήγησή της λοιπές ενισχύσεις de minimis που έχει λάβει η δεδομένη επιχείρηση την τελευταία τριετία.

Διαδικασία και Περίοδος υποβολής

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ COVID 19» με τη συμπλήρωση και την επισύναψη τεσσάρων υπεύθυνων δηλώσεων, οι οποίες βρίσκονται, προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, τυποποιημένες και διαθέσιμες σε επεξεργάσιμη μορφή στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται σε 6 βήματα:
1. Στοιχεία Τελικού Λήπτη
2. Επιλέξιμος Κ.Α.Δ δραστηριοτήτων- Επιλογή επιλέξιμου Κ.Α.Δ - Α.Φ.Μ. Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων
3. Νόμιμος Εκπρόσωπος
4. Παρατηρήσεις (Στο πλαίσιο παρατηρήσεων σας δίνεται η δυνατότητα να περιγράψετε οποιοδήποτε στοιχείο κρίνετε απαραίτητο προς διευκρίνηση).
5. Δικαιολογητικά: απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμέτοχης είναι οι εξής:
Α. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης).
Β. Για τον έλεγχο της μη προβληματικότητας της επιχείρησης, την 31-12-2019:
ι) Υπεύθυνη δήλωση λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος ... "Ορισμός Προβληματικών Επιχειρήσεων":
- είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών
- είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών
ιι) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης αυτής ότι :
i. κατά την 31-12-2019 η επιχείρηση δεν υπαγόταν σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου υπαγωγής της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της και δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.
Γ. Υπεύθυνη Δήλωση Μικρομεσαίας Επιχείρησης
Δ. Υπεύθυνες δηλώσεις του Παραρτήματος VII

Προσοχή: Το σύνολο των δικαιολογητικών που θα επισυναφθούν στο ΠΣΚΕ θα πρέπει να έχει συνολικό μέγεθος μικρότερο των 5 MB. Οι ανωτέρω περιορισμοί είναι υποχρεωτικοί. Για την διευκόλυνση των δικαιούχων είναι δυνατή η επισύναψη συμπιεσμένων αρχείων τύπου pdf, zip ή και rar.
6. Οριστικοποίηση και υποβολή της αίτησης.

Υποβάλλεται μία αίτηση χρηματοδότησης ανά Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, η οποία αφορά στο σύνολο των επιλέξιμων υποχρεώσεών του προς αυτό. Η αίτηση θα παραμείνει ανοιχτή από 15/04/2020 και ώρα 12.00 και έως την 30.06.2020 ώρα 17:00.

Πληρωμή μειωμένου ενοικίου (Τελ. Ενημέρωση 13/04/2020)

Όσες επιχειρήσεις μισθώνουν ακίνητο και έχουν κλείσει με απόφαση δημόσιας αρχής αλλά και οι εργαζόμενοι σε αυτές που καταβάλουν ενοίκιο για πρώτη κατοικία δικαιούνται να καταβάλουν τα μισθώματα Μαρτίου και Απριλίου μειωμένα κατά 40%.

Ειδικά για τον μήνα Απρίλιο, στο μέτρο της μείωσης του μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40% προστέθηκαν και όλες οι επιχειρήσεις που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού όπως και οι εργαζόμενοι σε αυτές που εχουν τεθεί σε προσωρινή αναστολή. Με διευκρινιστικό δελτίο τύπου το υπουργείο αναφέρει πως η μείωση αφορά και τους πληττόμενους κλάδους ελευθέρων επαγγελματιών – επιστημόνων

Όσοι εισπράττουν μισθώματα από τις παραπάνω επιχειρήσεις οι οποίες έκαναν χρήση του δικαιώματος καταβολής μειωμένου κατά 40% μισθώματος, δικαιούνται αναστολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων για διάστημα τεσσάρων μηνών και αν οι υποχρεώσεις τους καταβληθούν στις αρχικές προβλεπόμενες καταληκτικές ημερομηνίες θα έχουν έκπτωση 25%.

Σχετικά με τους ανωτέρω ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους που πλήττονται σημαντικά από την κρίση του κορονοϊού αναφέρεται πως συμπεριλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τις τυχόν ενδοομιλικές συναλλαγές και συνεργασίες.

Τι ισχύει με τις επιταγές (Τελ. Ενημέρωση 4/5/2020)

Με την Πράξη νομοθετικού περιεχομένου 30/3/2020 έχουν ανακοινωθεί μέτρα για τις μεταχρονολογημένες επιταγές και τον τρόπο αντιμετώπισης τους.

α)Πληττόμενες επιχειρήσεις
Οι επιχειρήσεις οι οποίες με βάσει τους «Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)» που έχουν ήδη ανακοινωθεί- συμπεριλαμβανομένων και των ΚΑΔ που θα ανακοινωθούν - έχουν αναστείλει την δραστηριότητα τους με εντολή δημόσιας αρχής ή με βάσει τους «Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)» πλήττονται σημαντικά έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν αναστολή των προθεσμιών λήξης των αξιόγραφων τους που λήγουν από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31Η Μάιου 2020 κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιόγραφου.

Παραδείγματα:

α) Αν μια επιταγή λήγει στις 10 Απριλίου 2020, θα πρέπει να πληρωθεί μετά από 75 ημέρες (δηλαδή στις 24 Ιουνίου).
β) Αν μια επιταγή λήγει στις 30 Μαΐου 2020, θα πρέπει να πληρωθεί μετά από 75 ημέρες (δηλαδή στις 13 Αυγούστου).
γ) Αν μια επιταγή λήγει στις 2 Ιουνίου 2020, θα πληρωθεί κανονικά (είναι εκτός του οριζόμενου διαστήματος «προστασίας»).

Ο εκδότης ή αποδέκτης ή κομιστής των αξιόγραφων θα πρέπει να διαβιβάσει ηλεκτρονικά τα αξιόγραφα , στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα , περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εντός εξι (6) εργάσιμων ημερών από την έναρξης ισχύος της απόφασης ήτοι εως 6/4/2020 για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται ήδη στις πληττόμενες επιχειρήσεις, ή εντός εξι (6) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις μέσω «ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής» των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.

Οι επιταγές των κλεισμένων/πληττόμενων επιχειρήσεων θα έχουν παράταση ή προστασία μόνο αν έχουν κάνει την δήλωση στην πλατφόρμα ΕΕΤ/Τειρεσία.

Η διαδικασία δήλωσης από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα μεσάνυχτα της 7ης Απριλίου 2020. Για τις επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στις πληττόμενες στις 3/4/2020, η διαδικασία δήλωσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 13/04/2020

Από την 8η Απριλίου 2020 και μετά, τα αξιόγραφα για τα οποία δεν έχει υποβληθεί δήλωση, θα εμφανίζονται/πληρώνονται/σφραγίζονται κανονικά.

β) ΜΗ ΠΛΗΤΟΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιπλέον , με την ανωτέρω διαδικασία, δίνεται η δυνατότητα και στις επιχειρήσεις ακόμα και αν δεν ανήκουν στους «πληττόμενους ΚΑΔ» ,κατά την 30/3/2020 , να ενταχθούν ατομικά ως επιχείρηση στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να υπαχθούν στο μέτρο της αναστολής λήξης προθεσμίας των αξιόγραφων κατά 75 ήμερες , εφόσον αποτελούν κομιστές αξιόγραφων (ή οφείλουν την παροχή αξιόγραφων)

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Α) το σύνολο της αξίας των αξιόγραφων που αναστέλλονται να είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται
- για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί εως 30/3/2020 (ΚΩΔ 312 δήλωσης ΦΠΑ)
-Για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., λαμβάνονται υπόψιν τα ακαθάριστα έσοδα τους κατά το φορολογικό έτος 2019, με βάση τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία (στοιχεία) με αναγωγή σε μηνιαία βάση.Τα στοιχεια που θα δηλωσουμε θα επαληθευτούν από την διοίκηση όταν υποβληθει η δήλωση εισοδηματος.

Παράδειγμα:

Επιχείρηση, κομιστής αξιογράφων που αναστέλλονται, ποσού 200.000 ευρώ, έχει μέσο μηνιαίο κύκλο συναλλαγών, για το έτος 2019, 900.000 ευρώ. Έχει την δυνατότητα να ενταχθεί στις «πληττόμενες επιχειρήσεις», αφού το 200.000/900.000, είναι μεγαλύτερο από το 20%. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που μία επιχείρηση υπέβαλε δήλωση έναρξης εργασιών εντός του 2019 ο μέσος μηνιαίος κύκλος συναλλαγών υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ημερών που λειτούργησε η επιχείρηση εντός του έτους με επιμερισμό των ακαθαρίστων εσόδων της.

Β.) Οι υπόχρεοι να έχουν ήδη δηλώσει /καταχωρίσει το σύνολο των αξιόγραφων στις τράπεζες.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων ( ενεργό κύριο ΚΑΔ ή δευτερεύων ΚΑΔ με ακαθάριστα έσοδα μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ )που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19 .

Σύμφωνα με νέα υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στις 3/5/2020 οι εξαιρούμενοι ΚΑΔ είναι οι εξής
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους στην διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19.

ΚΑΔ | ΚΛΑΔΟΣ
12.00 Παραγωγή προϊόντων καπνού
19.20 Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου
21.10 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων
21.20 Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων
35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
35.12 Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος
46.18.11.03 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βασικών φαρμακευτικών προϊόντων
46.18.11.04 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών
46.18.11.05 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών
46.18.11.07 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών
46.18.11.08 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών σκευασμάτων
46.35 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού
46.46 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, εκτός από Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών (46.46.12)
46.71 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων
47.11 Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό
49.50 Μεταφορές μέσω αγωγών
53.10 Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας
61.10 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
61.20 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
61.30 Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
64.11 Δραστηριότητες κεντρικών τραπεζών
64.19 Άλλοι οργανισμοί χρηματικής διαμεσολάβησης (τράπεζες άλλες από την κεντρική)
64.92 Άλλες πιστωτικές δραστηριότητες
64.99 Άλλες δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφάλειες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία π.δ.κ.α.
65.30 Συνταξιοδοτικά ταμεία (εκτός υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης)
66.11 Διαχείριση χρηματαγορών
92.00.14 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση
92.00.21 Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-line) σύνδεση
94.20 Δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων
94.92 Δραστηριότητες πολιτικών οργανώσεων


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Με την νέα υπουργική απόφαση η διαδικασία υποβολής αίτησης για τις μη πληττόμενες επιχειρήσεις που έχουν ήδη δηλώσει το σύνολο των αξιόγραφων στις τράπεζες είναι η εξης

-εισοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με κωδικους taxis , επιλογή πεδίο «ΚΟΜΙΣΤΕΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ,. και συμπληρωση αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, -. Στον Πίνακα με τίτλο «Στοιχεία Μητρώου» προσυμπληρωμένα τα στοιχεία μητρώου της επιχείρησης, όπως αυτά τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε -Tο πεδίο «Στοιχεία Αξιογράφων» μέσω του οποίου γίνεται η εισαγωγή του αξιογράφου.
Στην εισαγωγη του αξιογραφου θα πρεπει να συμπληρωθουν τα στοιχεία των αξιόγραφων και ειδικότερα Α.Φ.Μ. του εκδότη κάθε αξιόγραφου
τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης του
το ποσό
την τράπεζα

- Το πεδίο «Ακαθ. Έσοδα ή κύκλος εργασιών ΦΠΑ (κωδ.312) φορολ. Έτους 2019» στο οποιο δηλωνεται το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων για το φορολογικό έτος 2019, όπως προκύπτει από τα λογιστικά αρχεία (στοιχεία) της επιχείρησης και θα μεταφερθεί στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος
- Το πεδίο «Συνολικό Ποσό Επιβεβαιωμένων Αξιογράφων», στο οποίο εμφανίζεται το συνολικό ποσό των αξιογράφων που έχουν επιβεβαιωθεί από το αρχείο των τραπεζών
- Το πεδίο «Πλήθος Αξιογράφων» στο οποίο εμφανίζεται το πλήθος των αξιογράφων
- Το πεδίο «Συνολικό Ποσό Μη Επιβεβαιωμένων Αξιογράφων» στο οποίο εμφανίζεται το συνολικό ποσό των αξιογράφων που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από το αρχείο των τραπεζών. - Το πεδίο της υπεύθυνης δήλωσης το οποίο πρέπει να επιλέξετε κλικάροντας το αντίστοιχο τετραγωνίδιο.

Προθεσμία υποβολής αίτησης εως τις 7/5/2020

ΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

- παράταση καταβολής και την αναστολή είσπραξης οφειλών εως 31 /8/2020
-έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τις οφειλές / δόσεις ρυθμίσεων μηνός Απριλίου 2020
- συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) που προκύπτει από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ με καταληκτική ημερομηνία καταβολής 30.4.2020.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

-Οι τράπεζες για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ, κατόπιν αιτήματος της, στοιχεία και πληροφορίες για τα αξιόγραφα που έχουν ηδη γνωστοποιηθεί σε αυτές, και ιδίως το ΑΦΜ του εκδότη, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης, το ποσό και τον αριθμό λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ του εκδότη.
- Σε περίπτωση ψευδής ή ανακριβής δήλωσης δεν θα υπάρξει αναστολή ή παράταση καταβολής των οφειλών και οι σχετικές οφειλές θα είναι απαιτητές κατά τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης
- Εφόσον υπάρξει έκπτωσης του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) ή του συμψηφισμού ποσού που αντιστοιχεί στο εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ΦΠΑ της δήλωσης α' τριμήνου 2020 για τους τηρούντες απλογραφικά ή Μαρτίου 2020 για τους τηρούντες διπλογραφικά, τα σχετικά ποσά θα πρέπει να επιστραφούν.

Η αναστολή αφορά μόνο τις επιταγές με ημερομηνία λήξης από 31 Μαρτίου μέχρι 31 Μαΐου.

Oοι υπόχρεοι μπορούν να κάνουν την δήλωση/καταχώρηση ανά Τράπεζα. Έχουν ανακοινωθεί τα βήματα της «ειδικής εφαρμογής», που χρησιμοποιεί η κάθε Τράπεζα ξεχωριστά και πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Παρακάτω αναλυτικά τα βήματα, ανά τράπεζα όπως έχουν ανακοινωθεί:

(i) EUROBANK
Για επιταγές που συνδέονται με λογαριασμούς Eurobank, η δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από το e-Banking για επιχειρήσεις (από 04.04.2020) ή σε κατάστημά μας. Η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να παρατείνει την προθεσμία πληρωμής για:

Συγκεκριμένες επιταγές
Το σύνολο των επιταγών της

Βήμα-βήμα η διαδικασία

Από 04.04.2020 η διαδικασία θα γίνεται και ηλεκτρονικά μέσα από το e-Banking για επιχειρήσεις:
Συνδεθείτε στο e-Banking και επιλέξτε τις επιταγές που θέλετε να παραταθεί η προθεσμία πληρωμής τους.
Εάν συνδέεστε στο νέο e-Banking:
Στην Αρχική σελίδα επιλέξτε τον λογαριασμό σας που συνδέεται με το καρνέ επιταγών σας.

Για να δείτε την κατάσταση, το ποσό και άλλα στοιχεία των επιταγών που έχετε εκδώσει, επιλέξτε να δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του λογαριασμού σας:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΚΑΡΝΕ ΕΠΙΤΑΓΩΝ > Προβολή
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα αναζήτησης για να εντοπίσετε τις επιταγές που σας ενδιαφέρουν.
Επιλέξτε μία-μία τις επιταγές που θέλετε να παραταθεί η προθεσμία πληρωμής τους. Βάζετε μόνο το ποσό και την ημερομηνία έκδοσης της επιταγής για να εκτελέσετε την ενέργεια.

Εάν συνδέεστε στο παλιό e-Banking:

Για να δείτε την κατάσταση, το ποσό και άλλα στοιχεία των επιταγών που έχετε εκδώσει, επιλέξτε:
Ταμειακή Διαχείριση > Επιταγές > Κατάσταση Εκδοθεισών Επιταγών
Επιλέξτε μία-μία τις επιταγές που θέλετε να παραταθεί η προθεσμία πληρωμής τους. Βάζετε μόνο το ποσό και την ημερομηνία έκδοσης της επιταγής για να εκτελέσετε την ενέργεια.

Δεν έχετε κωδικούς e-Banking;
Εάν είστε ελεύθερος επαγγελματίας ή έχετε ατομική επιχείρηση, αποκτήστε online κωδικούς e-Banking από τον υπολογιστή ή το κινητό σας.
Αρκεί να είστε πελάτης μας, να έχετε δηλώσει τον αριθμό κινητού σας και να έχετε ενεργή χρεωστική ή πιστωτική κάρτα Eurobank στο όνομά σας. Οι κωδικοί σας εκδίδονται online εκείνη τη στιγμή.

Δείτε βήμα-βήμα πώς αποκτάτε online κωδικούς e-Banking.
Εάν είστε νομικό πρόσωπο, για να αποκτήσετε κωδικούς e-Banking για επιχειρήσεις, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με τον Relationship Manager που σας εξυπηρετεί ή να έρθετε σε ένα κατάστημά μας.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείτε να εξυπηρετηθείτε ηλεκτρονικά από το e-Banking για να παρατείνετε την προθεσμία πληρωμής των επιταγών σας, σύμφωνα με όσα ορίζει η νέα ΠΝΠ, ελάτε σε ένα κατάστημά μας ή ενημερωθείτε από τον Relationship Manager που σας εξυπηρετεί.

(ii) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

https://www.piraeusbank.gr/el/Idiwtes/LP/Anastoli-Prothesmion

Διαδικασία δήλωσης μέσω winbank:

Μπείτε στην winbank με τους προσωπικούς κωδικούς e-banking.
Ακολουθήστε τα βήματα για τη συμπλήρωση της δήλωσης για αναστολή εξόφλησης επιταγών.
Συμπληρώστε το ποσό της επιταγής και την ημερομηνία έκδοσης.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής δήλωσης μέσω winbank θα είναι ενεργή από τη Δευτέρα 6 Απριλίου και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα μεσάνυχτα της 7ης Απριλίου 2020.


Διαδικασία δήλωσης σε Κατάστημα του Δικτύου:
Aριθμός Λογαριασμού
Αριθμός Επιταγής
Ημερομηνία έκδοσης επιταγής / λήξης συναλλαγματικής
Ποσό επιταγής/Συναλλαγματικής
ΑΦΜ εκδότη/αποδέκτη
Για τους πελάτες που θα προσέλθουν σε Κατάστημα θα ισχύσει το ωράριο εξυπηρέτησης πελατείας καθώς και οι περιορισμοί για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού.

Έως την 7η Απριλίου 2020, δεν θα είναι επιτρεπτή η εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των παραπάνω αξιογράφων, ενώ μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε δήλωση. Από την 8η Απριλίου 2020 και μετά, τα αξιόγραφα για τα οποία δεν θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η κατά τα προαναφερόμενα δήλωση, θα εμφανίζονται / πληρώνονται/σφραγίζονται κανονικά. Εφόσον η επιχείρηση συμπεριληφθεί στους προστατευόμενους ΚΑΔ εντός Απριλίου 2020 θα ισχύσει η ίδια ανωτέρω διαδικασία δήλωσης των αξιογράφων σας. Η δήλωση θα υποβάλλεται εντός έξι εργάσιμων ημερών από την υπαγωγή της επιχείρησης στην περίμετρο των πληττόμενων ΚΑΔ.

Συνιστάται, εάν είστε κομιστής επιταγής η οποία δεν πληρώθηκε λόγω αναστολής της προθεσμίας της το χρονικό διάστημα από 31/3 έως και 7/4 να επικοινωνήσετε με τον εκδότη της επιταγής για να διαπιστώσετε την πρόθεσή του για ανάκληση ή όχι της επιταγής. Στην περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης δεν έχει αναστείλει την προθεσμία για τη συγκεκριμένη επιταγή, μπορείτε από 8/4 να την επανακαταθέσετε για πληρωμή.

(iii) ALPHA BANK

https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/support-center/covid-19-anastoli-pliromon-epitagon

Διαδικασία δήλωσης για παράταση πληρωμής επιταγών

Για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας, χρειάζεστε :
τον αριθμό λογαριασμού όπου σύρεται το αξιόγραφο
τον αριθμό του αξιογράφου (επιταγής)
την ημερομηνία έκδοσης
το ποσό
τον ΑΦΜ σας.

Χρησιμοποιείστε το myAlpha Web και κερδίστε χρόνο

Καθώς το χρονικό περιθώριο δήλωσης είναι στενό, προχωρήστε τώρα στις δηλώσεις που σας ενδιαφέρουν μέσω του myAlpha Web για Επιχειρήσεις, ακολουθώντας τη διαδικασία:

Στο μενού ''Λογαριασμοί'' επιλέξτε τον λογαριασμό που επιθυμείτε και στη συνέχεια το υπομενού ''Επιταγές'' και στη λίστα των επιταγών που εμφανίζεται επιλέξτε τις Επιταγές που επιθυμείτε να υπαχθούν στην προστασία της ΠΝΠ.

Εάν, για τη δήλωση αξιογράφων προς ένταξη, κρίνετε αναγκαία τη μετάβασή σας στο Κατάστημα της Alpha Bank με το οποίο συνεργάζεστε, παρακαλούμε ενημερωθείτε εδώ για την προστασία της υγείας σας και οδηγίες για τη διευκόλυνσή σας κατά τις ώρες αιχμής.

Προθεσμίες για πληρωμές οφειλών προς το κράτος (Τελ. Ενημέρωση 24/04/2020)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τι ισχύει για τις προθεσμίες πληρωμών και εκπτώσεων σε φόρους και εισφορές για όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις και όλα τα πληττόμενα φυσικά πρόσωπα.

Oφειλές Απριλίου

Ανακοινώθηκαν οι λεπτομέρειες από την ΑΑΔΕ για τον συμψηφισμό του 25% της οφειλής ΦΠΑ Α τριμήνου 20 και Μαρτίου 20 με λοιπές οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων οι οποίες λήγουν μετά την 1/5/20.
Προυπόθεση είναι να έχει εξοφληθεί και ο ΦΠΑ του Φεβρουαρίου με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που ήταν σε αναστολή 26/3/20 .
Ο συμψηφισμός γίνεται είτε με εμαιλ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ είτε αυτεπάγγελτα (χωρίς αίτηση) Σημειώνεται πως το αίτημα συμψηφισμού μπορεί να αφορά και μελλοντικές οφειλές που δεν έχουν ακόμη βεβαιωθεί.

Παραδείγματα από την ΑΑΔΕ

Παράδειγμα 1: Φορολογούμενος με απλογραφικά βιβλία (ατομική επιχείρηση) εξοφλεί 15.4.2020 ποσό ΦΠΑ 2.000 ευρώ από δήλωση της φορολογικής περιόδου του α' τριμήνου του 2020. Λόγω της καταβολής τυγχάνει ευεργετήματος ποσού 500 ευρώ για συμψηφισμό. Ο φορολογούμενος κατά τον χρόνο αυτό (15.4.2020) έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές από ΕΝΦΙΑ έτους 2019 ύψους 1.000 ευρώ. Η φορολογική διοίκηση δεν μπορεί να συμψηφίσει ούτε ο φορολογούμενος μπορεί να αιτηθεί συμψηφισμό του ποσού των 500 ευρώ του ευεργετήματος με το ποσό των 1.000 ευρώ από ΕΝΦΙΑ.

Παράδειγμα 2: Φορολογούμενος με διπλογραφικά βιβλία (Ομόρρυθμη Εταιρεία) εξοφλεί 30.4.2020 ποσό 4.000 ευρώ και κατά τον ίδιο χρόνο εξοφλεί και το ποσό φόρου της δήλωσης ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020(εφόσον απαιτείται). Ως εκ τούτου τυγχάνει ευεργετήματος ποσού 1.000 ευρώ για συμψηφισμό. Η εταιρεία υποβάλλει 30.6.2020 τη δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και κατά τον χρόνο της βεβαίωσης του φόρου δεν έχει υποβάλει αίτηση συμψηφισμού του ευεργετήματος με συγκεκριμένες οφειλές. Συνεπώς, το ποσό των 1.000 ευρώ δύναται να συμψηφιστεί αυτεπαγγέλτως (χωρίς αίτηση) από τη Φορολογική Διοίκηση με τη βεβαιωθείσα οφειλή από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.

Προηγούμενες ρυθμίσεις

Για τις οφειλές των επιχειρήσεων προς ΔOΥ που λήγουν 21/4/2020 (πήραν παράταση από 31/3/2020), δεν θα υπολογίζονται προσαυξήσεις μέχρι τις 31/8/2020. Όμως εφόσον πληρωθούν εμπρόθεσμα, τότε εκπίπτει το 25 % των βεβαιωμένων οφειλών που λήγουν στο μήνα με μοναδικές εξαιρέσεις το ΦΠΑ και τους παρακρατούμενους φόρους(ΦΜΥ,ΦΕΕ,ΦΕ).Για τους υπόχρεους 70 ετών και άνω καθώς και για τους έχοντες ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω η καταληκτική ημερομηνία είναι 24/4 αντί της 21/4 που ισχύει για όλους τους άλλους.

Ειδικά για το ΦΠΑ που θα προκύψει από τη δήλωση του ΦΠΑ Μαρτίου ή Α τρίμηνου (απλογραφικά) και θα έχει ημερομηνία καταβολής πρώτης δόσης ή μοναδικής δόσης 30/4 προβλέπεται πως εφόσον εξοφληθεί , πόσο 25% αυτού θα συμψηφιστεί με μελλοντικές οφειλές(λήξης Μαΐου και ύστερα).Μοναδική προϋπόθεση για την έκπτωση- επιστροφή του 25% είναι να έχουν καταβληθεί οι προάγουσες οφειλές ΦΠΑ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Για τις οφειλές των επιχειρήσεων προς τον ΕΦΚΑ που λήγουν 10/4/2020 (πήραν παράταση από 31/3/2020), δεν θα υπολογίζονται προσαυξήσεις μέχρι τις 30/9/2020.
Ειδικά για τις ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών ο χρόνος καταβολής τους μετατίθεται κατά 3 μήνες. Για τους αυτοτελώς απασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες , όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016, εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους. Στην περίπτωση αυτή, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί δια του συντελεστή 0,20. Τέλος, αναστέλλεται μέχρι 31/08/2020 η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ρυθμίσεις για φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) (Τελ. Ενημέρωση 21/04/2020)

Δείτε αναλυτικά παρακάτω ανάλογα με την ιδιότητα σας τις παροχές και διευκολύνσεις που δικαιούστε αλλά και τον τρόπο να τις κατοχυρώσετε.

Εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση έχει ανασταλεί
Οι εργαζόμενοι που οι συμβάσεις τους τέθηκαν σε αναστολή υποχρεωτικά λογά κλεισίματος της επιχείρησης που απασχολούνται είτε προαιρετικά και μονομερώς από τον εργοδότη τους λόγω μειωμένης κινήσεις δικαιούνται να λάβουν έκτακτη αποζημίωση ύψους 800 ευρώ για τις τουλάχιστον 45 ήμερες που θα βρίσκονται σε αναστολή συμβάσεις. Για το διάστημα που βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης , δεν θα προσφέρουν την εργασίας τους (πλην εξαιρετικών περιπτώσεων) και δεν θα αμείβονται από τον εργοδότη τους. Οι εισφορές τους θα καλύπτονται από το κράτος ενώ για διάστημα διπλάσιο της αναστολής της σύμβασης τους δεν θα μπορούν να απολυθούν . Όλες οι φορολογικές τους οφειλές παγώνουν χωρίς για αυτές να υπολογίζονται πρόστιμα και προσαυξήσεις μέχρι τις 31/8/2020 ενώ αν καταβληθούν στις αρχικές προβλεπόμενες καταληκτικές ημερομηνίες θα έχουν έκπτωση 25%. Ειδικά για τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εφόσον μισθώνουν την κύρια κατοικία τους δικαιούνται να καταβάλουν τα μισθώματα Μαρτίου και Απριλίου μειωμένα κατά 40%.

Οι αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και οι αντίστοιχες εκπτώσεις, θα ενεργοποιούνται αυτόματα (άμεσα ή εντός ολίγων ημερών), χωρίς δήλωση, ανάλογα με το εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα ή όχι οι αντίστοιχες οφειλές.
Τρόπος αίτησης αποζημίωσης 800€ και κατοχύρωσης μείωσης ενοικίου κύριας κατοικίας.
Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις έχουν τεθεί σε αναστολή θα πρέπει με την χρήση των προσωπικών τους κωδικών taxis και μετά την γραπτή ενημέρωση που θα τους παράσχει ο εργοδότης τους με τον αριθμό πρωτοκόλλου της δήλωσης αναστολής της σύμβασης εργασίας τους θα πρέπει να συνδεθούν στην ηλεκτρονική σελίδα supportemployees.yeka.gr και να συμπληρώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου, τον ΙΒΑΝ λογαριασμό τραπέζης τους.
Ειδικά οι εργαζόμενοι σε αναστολή σύμβασης με εντολή δημόσιας αρχής για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο και οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που πλήττονται για τον μήνα Απρίλιο είναι δικαιούχοι της μείωσης ενοικίου 40% και πρέπει να συμπληρώνουν τα στοιχειά του εκμισθωτή της κύριας κατοικίας τους
Χρόνος αίτησης αποζημίωσης 800€ και μείωσης ενοικίου κύριας κατοικίας.
Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή και έχουν λάβει γνωστοποίηση της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους από τις επιχειρήσεις –εργοδότες τους, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800€, σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων σε τρείς φάσεις των δέκα ημερών:
Α' ΦΑΣΗ (χρονικό διάστημα από 1/4 έως και 10/4)
Β' ΦΑΣΗ (χρονικό διάστημα από 11/4 έως και 20/4)
Γ' ΦΑΣΗ (χρονικό διάστημα από 21/4 έως και 30/4)

Για την υποβολή των αρχικών υπεύθυνων δηλώσεων και για όσους, είτε δεν υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση, είτε οι συμβάσεις τους τίθενται σε αναστολή σε μεταγενέστερο χρόνο, οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, ως ακολούθως:
Το ΑΦΜ του εργαζομένου που λήγει σε 1: 01/04, 11/04, 21/04
Το ΑΦΜ του εργαζομένου που λήγει σε 2: 02/04, 12/04, 22/04
Το ΑΦΜ του εργαζομένου που λήγει σε 3: 03/04, 13/04, 23/04
Το ΑΦΜ του εργαζομένου που λήγει σε 4: 04/04, 14/04, 24/04
Το ΑΦΜ του εργαζομένου που λήγει σε 5: 05/04, 15/04, 25/04
Το ΑΦΜ του εργαζομένου που λήγει σε 6: 06/04, 16/04, 26/04
Το ΑΦΜ του εργαζομένου που λήγει σε 7: 07/04, 17/04, 27/04
Το ΑΦΜ του εργαζομένου που λήγει σε 8: 08/04, 18/04, 28/04
Το ΑΦΜ του εργαζομένου που λήγει σε 9: 09/04, 19/04, 29/04
Το ΑΦΜ του εργαζομένου που λήγει σε 0: 10/04, 20/04, 30/04


Οι εργαζόμενοι, θα μπορούν να προβούν σε διορθώσεις/συμπληρώσεις ή ανακλήσεις των αρχικών υπεύθυνων δηλώσεών τους με ορθή επανάληψή τους εντός των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων ανάλογα με την ΦΑΣΗ υποβολής και πάντα μετά την ολοκλήρωση της:
Α' ΦΑΣΗ: Διορθώσεις - συμπληρώσεις - ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων μετά την ολοκλήρωση της: από 11/4 έως και 13/4 και η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από 15/4 έως και 17/4.
Β' ΦΑΣΗ: Διορθώσεις - συμπληρώσεις - ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων: από 21/4 έως και 23/4 και η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από 27/4 έως και 30/4
Γ' ΦΑΣΗ: Διορθώσεις - συμπληρώσεις - ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων: από 1/5 έως και 3/5 και η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από 5/5 έως και 10/5.

Άνεργοι
Για τους ανέργους παρατείνεται η καταβολή τακτικής επιδότησης ανεργίας, καθώς και του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους για 2 μήνες σε όσους το δικαίωμα επιδότησης που έληξε ή θα λήξει το πρώτο τρίμηνο του 2020, ενώ όσοι αποχώρησαν οικειοθελώς ή έχουν απολυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020 ανεξάρτητα από το αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος τακτικής ανεργίας δικαιούνται επιπρόσθετα αποζημίωση ύψους 800 ευρώ.

Οι άνεργοι που απόκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου, δηλαδή ξεπέρασαν τους 12 μήνες συνεχούς εγγεγραμμένης ανεργίας, κατά το διάστημα από την 1 Απριλίου 2019 έως και τις 16 Απριλίου 2020, παραμένουν άνεργοι έως και τις 16 Απριλίου 2020 (ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ) και δεν έλαβαν το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας, είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 400 ευρώ. Για την αυτόματη καταβολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι δικαιούχοι θα πρέπει να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia και να επιλέξουν το σύνδεσμο "Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε μακροχρόνια ανέργους" στο διάστημα από 23/04/2020 μέχρι και τις 03/05/2020 για να επιβεβαιώσουν ή να καταχωρήσουν τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).

Επισημαίνεται:
Οι δικαιούχοι που έχουν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) καταχωρισμένα στον ΟΑΕΔ από προηγούμενες συναλλαγές εάν δεν προβούν σε καμία ενέργεια, τα 400 ευρώ θα καταβληθούν μετά τις 3 Μαΐου στο ΙΒΑΝ που είναι ήδη καταχωρισμένο στον ΟΑΕΔ. Οι δικαιούχοι που ΔΕΝ έχουν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) καταχωρισμένα στον ΟΑΕΔ, θα πρέπει να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους μέχρι και την Κυριακή 3 Μαΐου. Εάν δεν προβούν σε καμία ενέργεια, τα 400 ευρώ δεν μπορούν να καταβληθούν.

Φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα
Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων οι μισθώτριες επιχειρήσεις κάνουν χρήση του ευεργετήματος καταβολής μειωμένου μισθώματος κατά 40% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο , δικαιούνται αναστολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων για διάστημα τεσσάρων μηνών και αν οι υποχρεώσεις τους καταβληθούν στις αρχικές προβλεπόμενες καταληκτικές ημερομηνίες θα έχουν έκπτωση 25%.
Οι αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και οι αντίστοιχες εκπτώσεις, θα ενεργοποιούνται αυτόματα (άμεσα ή εντός ολίγων ημερών), χωρίς δήλωση, ανάλογα με το εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα ή όχι οι αντίστοιχες οφειλές.

Υπηρεσίες Δήμων

Οι δημότες που κάνουν χρήση υπηρεσιών των δήμων με αντίτιμο απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του από τις 11 Μαρτίου 2020 και για όσο χρονικό διάστημα δεν είναι εφικτή η παροχή των υπηρεσιών αυτών λόγω της λήψης των εκτάκτων μέτρων και όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020. Καθώς και οι γονείς που έχουν τέκνα σε δημοτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά απαλλάσσονται από την προβλεπόμενη μηνιαία οικονομική συμμετοχή (τα έξοδα φαγητού και ύπνου) για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους.

Ασφαλιστική ικανότητα

Οι ανασφάλιστοι, η ασφαλιστική ικανότητα των οποίων έχει λήξη μετά την 25η Φεβρουαρίου 2020 χωρίς να υποβληθεί αίτηση ανανέωσης ή υποβληθείσα αίτηση παράτασης δεν έχει εγκριθεί, πήραν παράταση για δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη ως 31.05.2020

Άτομα με αναπηρία

Σε άτομα με αναπηρία, η πιστοποίηση της οποίας πραγματοποιείται μέσω των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.ΠΑ., εφόσον έχουν υποβάλει την αίτηση παράτασης λόγω λήξης των σχετικών γνωματεύσεων των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α., παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, καθώς και όλων εν γένει των επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας έως την έκδοση απόφασης περί έγκρισης ή απόρριψης των σχετικών αιτήσεων παράτασης και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.

Eπιστρεπτέα προκαταβολή (Τελ. Ενημέρωση 05/05/2020)

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργείου με τις λεπτομέρειες και τα βασικά στοιχεία της επιστρεπτέας προκαταβολής. Μέχρι 15 Μαίου οι αιτήσεις δείτε παρακάτω μέχρι τι ποσό μπορεί να αιτηθεί κάθε επιχείρηση και λεπτομέρειες αποπληρωμής:

Δικαιούχοι της ενίσχυσης

α) ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανόμενων των ατομικών, ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες απασχολούσαν 1-500 εργαζόμενους, κατά την 31η Μαρτίου 2020 ή
β) ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες δεν απασχολούσαν εργαζόμενους κατά την 31η Μαρτίου 2020, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια και προϋποθέσεις.

Κριτήρια και προυποθέσεις:

1) Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, λειτουργούν νομίμως, έχουν πληγεί οικονομικά και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport»,
2) Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν υποχρέωση να τις υποβάλουν, ως εξής: α) μέχρι και την 2 Απριλίου 2020, έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2017 και 2018, β) μέχρι 03/05/2020, έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι 31η Μαρτίου 2020,
3) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και 2 Απριλίου 2020, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο αυτή.Για επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι την 31η Μαρτίου 2019, να μην έχουν υποβάλει πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2020.
4) Δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.
5) Εμφανίζουν θετικό κύκλο εργασιών οποιαδήποτε στιγμή από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως την 31η Μαρτίου 2020, με βάση τα στοιχεία ΦΠΑ ή εισοδήματος, ανάλογα με το αν η αιτούσα επιχείρηση είναι υποκείμενη σε ΦΠΑ ή μη.
6) Είχαν τεθεί σε αναστολή ή προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, έχουν δηλαδή ενεργό ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020 (έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα ΙΙΙ),
ή τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο στις 20 Μαρτίου 2020
ή παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, ως ακολούθως:
α) για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν απλογραφικά βιβλία παρουσιάζουν μείωση κατά 6,70% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, όπως αυτός έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς,
β) για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν διπλογραφικά βιβλία παρουσιάζουν μείωση κατά 20,00% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ) κατά τον μήνα Μάρτιο του 2020, όπως αυτός έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς,
γ) για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες και τηρούν απλογραφικά βιβλία παρουσιάζουν μείωση κατά 6,70% τουλάχιστον του συνόλου ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 δήλωσης Ε3) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς,
δ) για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες και τηρούν διπλογραφικά βιβλία παρουσιάζουν μείωση κατά 20,00% τουλάχιστον του συνόλου ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 δήλωσης Ε3) κατά τον μήνα Μάρτιο του 2020, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς.
7) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.
8) Επιπλέον των κριτηρίων, οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις, κατά περίπτωση:
α) Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία, πρέπει να μην ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, και να μην έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο έλεγχος της εν λόγω προϋπόθεσης γίνεται και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.
β) Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Κανονισμού de minimis, πρέπει να μην δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, ή στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Επιχειρήσεις που έχουν μικτή δραστηριότητα, ήτοι δραστηριοποιούνται σε κάποιον από τους εν λόγω μη επιλέξιμους για ενίσχυση τομείς, δύναται να λάβουν ενίσχυση με τις εξής προϋποθέσεις: η εν λόγω δραστηριότητα εμφανίζει τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτό προκύπτει από τη δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, ή αποτελεί την κύρια δραστηριότητα βάσει κύριου ΚΑΔ εφόσον πρόκειται για επιχείρηση που έχει συσταθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς.

Διαδικασία υποβολής αίτησης απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση έως την 15 Μαΐου 2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» (https://www.aade.gr/mybusinesssupport)
Η είσοδος διενεργείται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet
Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει:
1. το ποσό που αιτείται να λάβει (εντός των ορίων που αναφέρονται παρακάτω)
2. αν αιτείται να λάβει την ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de minimis, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες.
3. πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς τον σκοπό προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης.

Ύψος ενίσχυσης

Η ενίσχυση που προκύπτει δεν μπορεί να είναι κατώτερη των ακόλουθων ορίων:

α) 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που δεν απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020,
β) 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν 1 έως 5 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020,
γ) 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020,
δ) 15.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν 21 έως 50 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020,
ε) 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των 50 εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις επιχειρήσεις δικαιούχους που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή, ακόμα και εάν δεν παρουσίασαν πτώση εσόδων τον Μάρτιο ή είχαν μηδενικά έσοδα αναφοράς.

Και το ανώτατο ύψος ενίσχυσης είναι το παρακάτω:

α) Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό και λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου,
- 350.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 άτομα
- 500.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 250 ατόμων.
- 120.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
- 100.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής

β) Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του Κανονισμού de minimis,
- 200.000 ευρώ και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων
-100.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ΚΑΔ 49.41 οδικές μεταφορές εμπορευμάτων.

Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης

Η επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει δυνατότητα υποβολής του αιτήματος επανεξέτασης, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση.
Το ποσό της ενίσχυσης, που υπολογίζεται, καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης

1. Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέφει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων.
2. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ενίσχυσης επιστρέφεται σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα. Το ποσό της ενίσχυσης επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα
3. Το ποσό της ενίσχυσης εμφανίζεται με τις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης, στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων ποσών εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του ΚΕΔΕ.
4. Παρέχεται δυνατότητα:
α) επιστροφής μόνο ποσοστού 70% της ενίσχυσης, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων εσόδων αναφοράς,
β) επιστροφής μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 31η Μαρτίου 2020 περισσότερους από 20 εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που ως και την 31η Μαρτίου 2021.

Άδεια ειδικού σκοπού (Τελ. Ενημέρωση 06/05/2020)

Για τους εργαζόμενους με παιδιά που δεν μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο, προβλέπεται άδεια ειδικού σκοπού για όσο διάστημα βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας τα σχολεία στα οποία πηγαίνει το κάθε παιδί. Μπορεί να το πάρει μόνο ένας από τους δυο γονείς κατόπιν αιτήσεως στον εργοδότη.

Με την ΠΝΠ 13/04/20 τροποποιήθηκε η περίπτωση δ παρακάτω που αναφέρει ότι η άδεια ειδικού σκοπού δεν δίνεται όταν δεν εργάζονται και οι 2 γονείς.

Δείτε παρακάτω τι ισχύει:
α) Οι γονείς εργαζόμενοι δύνανται να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ως ορίζεται κατωτέρω στην παρούσα. Ως γονείς εργαζόμενοι για τις ανάγκες της παρούσας νοούνται οι γονείς παιδιών:

αα) που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς,

αβ) που φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης,

αγ) που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών, καθώς και οι εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία.

Προς διευκόλυνση των γονέων εργαζομένων λόγω αναστολής της λειτουργίας των ανωτέρω μονάδων, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, θεσμοθετείται με την παρούσα, για όσο διάστημα παραμένουν κλειστές οι ανωτέρω μονάδες, δικαίωμα λήψης άδειας ειδικού σκοπού διάρκειας κατ' ελάχιστον τριών (3) ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος κάνει χρήση μιας (1) ημέρας από την κανονική του άδεια για κάθε τρεις (3) ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού, στο πλαίσιο της τριμερούς συμμετοχής στο έκτακτο και προσωρινό αυτό μέτρο. Η ανωτέρω άδεια μπορεί να ληφθεί από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι τις 10.4.2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας.

β) Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, στον ίδιο ή σε διαφορετικούς εργοδότες, με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της ανωτέρω άδειας ή, σε περίπτωση που μοιραστούν την άδεια, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα χρήσης της από καθέναν από αυτούς.

γ) Σε περίπτωση που ο ένας γονέας είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ενώ ο άλλος στο Δημόσιο κατά την έννοια του άρθρου 5, απαιτείται η προσκόμιση στον εργοδότη της υπεύθυνης δήλωσης του εργαζόμενου γονέα στο Δημόσιο ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, προκειμένου ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα να μπορεί να κάνει χρήση της άδειας αυτής.

δ) Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) ή σύνταξη αναπηρίας.

ε) Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων, την άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει ο γονέας, ο οποίος έχει την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα, εκτός και αν μεταξύ τους συμφωνήσουν διαφορετικά, σύμφωνα με την κοινή τους υπεύθυνη δήλωση ως ανωτέρω.

στ) Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους του έκαναν χρήση της ανωτέρω άδειας, καθώς και τη διάρκεια αυτής. Η γνωστοποίηση γίνεται μέσω του εντύπου ειδικού σκοπού του ΠΣ Εργάνη «Έντυπο 11.1 Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχετιζόμενης Κανονικής Άδειας» μέχρι 15 Ιουνίου 2020 για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020 συνολικά. Σε περίπτωση νέας παράτασης του μέτρου, η γνωστοποίηση γίνεται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα της χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού με το ανωτέρω έντυπο.

ζ) Σε κάθε περίπτωση, για να δύναται εργαζόμενος/η να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού πρέπει να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη ετήσιας κανονικής άδειας τουλάχιστον έξι (6) ημερών στην εξαήμερη εργασία και πέντε (5) ημερών στην πενθήμερη εργασία. Σε περίπτωση που δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση, τότε δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού κατ'αναλογία των ημερών κανονικής αδείας που δικαιούται.

η) Από τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού τα δύο τρίτα (2/3) καλύπτονται από τον εργοδότη, και το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από διασταύρωση με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, όπως αυτή ορίζεται σε κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών.

θ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και Υγείας, παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.

Tι ισχύει για τα ιδιωτικά σχολεία (Τελ. Ενημέρωση 09/04/2020)

Περαιτέρω διευκρινήσεις για τους εργαζόμενους στα ιδιωτικά σχολεία και γονείς δόθηκαν με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στις 9 Απριλίου.

Εργαζόμενοι και αναστολή
Αναφέρεται αναλυτικά πως οι εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν με εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση/ τηλεκατάρτιση) και οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει διοριστήριο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεν αναστέλλονται οι συμβάσεις τους και οι αποδοχές τους καταβάλλονται από τους εργοδότες. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είτε των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων στήριξης, καθώς και της μείωσης του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας.

Διδακτρα
Όπως αναφέρεται δεν μπορούν να χρεώνονται στους γονείς μη παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως μεταφορά, σίτιση, απογευματινές δραστηριότητες για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία.
Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που το μάθημα γίνεται με τηλεκπαίδευση μπορούν να συμφωνούνται μεταξύ των επιχειρήσεων και των κηδεμόνων ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των διδάκτρων που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα διδασκαλίας/κατάρτισης για το χρονικό διάστημα της παρεχόμενης υπηρεσίας τηλεκπαίδευσης/τηλεκατάρτισης κατ' αναλογία.
Τονίζεται ότι σε επιχειρήσεις που δεν προβαίνουν καθόλου στην παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας/κατάρτισης δεν υφίσταται καμία υποχρέωση καταβολής διδάκτρων.


Τι ισχύει για τουρισμό, πτήσεις και ταξίδια (Τελ. Ενημέρωση 15/04/2020)

Οφειλές από ματαίωση πτήσεων, θαλάσσιων ταξιδιών και παροχή τουριστικών υπηρεσιών

Με την Πράξη νομοθετικού περιεχομένου 13/4/2020 έχουν ανακοινωθεί μέτρα για τις ματαιωμένες πτήσεις, θαλάσσια ταξίδια και ακυρωμένες συμβάσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισης τους.

Εισιτήρια

Στους κατόχους των αεροπορικών εισιτηρίων των πτήσεων που έχουν ακυρωθεί για το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα την ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία, η επιστροφή του κόστους θα καλύπτεται με την παροχή πιστωτικού σημειώματος ίσης αξίας με το αντίτιμο του εισιτηρίου της ματαιωθείσας πτήσης.

Στους κατόχους των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, καθώς και εισιτηρίων διεθνών πλοών που δεν μπορούν να ταξιδέψουν για το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Οκτωβρίου 2020 λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις, ή δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδημίας ή λόγω ματαίωσης των προγραμματισμένων δρομολογίων τους, εφόσον προβλέπονται από την εθνική ή την ενωσιακή νομοθεσία, θα εκδίδεται από τον μεταφορέα πλοιοκτήτη/πλοιοκτήτρια εταιρεία το πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το αντίτιμο του εισιτηρίου του ματαιωθέντος ταξιδιού.

Επισήμανση:
Το πιστωτικό σημείωμα εκδίδεται από τον μεταφορέα και έχει ημερομηνία λήξης δεκαοκτώ (18) μήνες από την έκδοσή του. Κατά τη διάρκεια του δεκαοκτάμηνου, ο δικαιούχος του πιστωτικού σημειώματος μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του μεταφορέα.
Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλή δεν καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή.
Η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, εφόσον παρέλθουν δεκαοκτώ μήνες από την έκδοση του πιστωτικού σημειώματος και αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

Συμβάσεις τουριστικών υπηρεσιών (πακέτα)

Οι συμβάσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών, μεμονωμένα ή με τη μορφή οργανωμένου ταξιδιού (πακέτου), οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ αφενός:
Α)Τουριστικών επιχειρήσεων: τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ., Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.), ναυλομεσιτικά Γραφεία, επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως χωρίς μετρητή (λιμουζίνες) με οδηγό.
και αφετέρου
Β) Πελατών: α) καταναλωτές, β) φυσικά και νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων αντιπροσώπων μικρών επιχειρήσεων, αυτοαπασχολουμένων ή ελεύθερων επαγγελματιών), τα οποία, ενεργώντας για σκοπούς που αφορούν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, τα οποία συνάπτουν συμβάσεις με τουριστικές επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση των επαγγελματικών ταξιδιών (συμπεριλαμβανομένων συνεδρίων ή σεμιναρίων), γ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών συλλόγων, τα οποία συνάπτουν συμβάσεις με τουριστικές επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση ταξιδιών που προσφέρονται περιστασιακά, δ) τουριστικές επιχειρήσεις ημεδαπή η αλλοδαπή.

και οι οποίες καταγγέλλονται από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος επισημαίνονται τα εξής:
• Η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή για την εκτέλεση της σύμβασης,
• Η τουριστική επιχείρηση δύναται να προσφέρει στον πελάτη αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του. Πρέπει να ενημερώσει εγγράφως σε σταθερό μέσο τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν ενημερώνει εγγράφως, εντός της παραπάνω προθεσμίας, υποχρεούται να επιστρέψει το οφειλόμενο χρηματικό ποσό.
• Το πιστωτικό σημείωμα αντιστοιχεί στο συνολικό προς επιστροφή χρηματικό ποσό. Η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να προσφέρει στον πελάτη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το πιστωτικό σημείωμα για την παροχή τουριστικής υπηρεσίας όμοιας ή αντίστοιχης με αυτήν στην οποία αφορούσε η καταγγελθείσα σύμβαση.
• Εάν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη λήξη ισχύος του πιστωτικού σημειώματος δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση για την παροχή οιασδήποτε τουριστικής υπηρεσίας μεταξύ της τουριστικής επιχείρησης και του πελάτη, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στον πελάτη χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού σημειώματος.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για επιχειρήσεις (Τελ. Ενημέρωση 30/04/2020)

Ανοιξε το σύστημα για την υποβολή αίτησης από τις επιχειρήσεις σχετικά με την αποζημίωση ειδικού σκοπού (800 ευρώ) η οποία καταβάλλεται από την ΑΑΔΕ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της επιχείρησης όπως αυτός δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ. Διευκρινίζεται πως στην επιδότηση δεν εμπίπτουν οι ΚΑΔ των επιστημόνων που ήταν δικαιούχοι του voucher.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι 24/4. Δείτε παρακάτω τι ισχύει στην απόφαση όπως αυτή εκδόθηκε.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού

Καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ η οποία είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

Δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι:
Α) οι ελεύθεροι επαγγελματίες (που υπάγονται στην ασφάλιση ΟΑΕΕ) και οι αυτοαπασχολούμενοι
Β)οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και
Γ)επιχειρήσεων με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20.03.2020 που επηρεάζεται από την διάδοση του κορωνοιου.

Προϋποθέσεις δικαιώματος αποζημίωσης ειδικού σκοπού

α) η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την 20η Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός,
β) η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020,
γ) η επιχείρηση δεν είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από τη μη υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020,
δ) για επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι την 31-3-2019, να μην έχουν υποβάλει, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές καθ'όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29 Φεβρουαρίου 2020,
ε) δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ. Η αποζημίωση επιστρέφεται στο κράτος στην περίπτωση που οι εργοδότες δεν τηρήσουν τις διατάξεις περί απολύσεων και διατήρηση προσωπικού.

Περαιτέρω διευκρινήσεις Για τις επιχειρήσεις οι οποίες έκαναν έναρξη εργασιών εντός του έτους 2019, δεν εξετάζεται η προϋπόθεση της υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018. Επίσης, στις περιπτώσεις που η έναρξη εργασιών πραγματοποιήθηκε μετά την 1-1-2020, εάν η επιχείρηση τηρεί απλογραφικά βιβλία δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, για το διάστημα μέχρι και την 29η Φεβρουάριου 2020. Αντίθετα εάν τηρεί διπλογραφικά βιβλία, πρέπει να έχει υποβάλει τη δήλωση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2020. Εξάλλου, σε περίπτωση που η επιχείρηση από το νόμο δεν ήταν υπόχρεη σε υποβολή δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, δεν εξετάζονται για αυτήν οι προϋποθέσεις οι σχετικές με την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ (όπως πχ επιχειρήσεις μη υπαγόμενες στο ΦΠΑ ή επιχειρήσεις υπαγόμενες μεν που έκαναν έναρξη μετά την 1η Μαρτίου 2020).

3. Σχετικά με την προϋπόθεση η επιχείρηση να μην είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ή από τη μη υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, μέχρι και την έναρξη ισχύος της εν θέματι απόφασης, καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020, διευκρινίζεται ότι για να αποκλεισθεί μια επιχείρηση και να μην είναι δικαιούχος θα πρέπει να είναι σε αδράνεια συνεχώς για όλο το διάστημα από 1ης Απριλίου 2019 και μετά, έως και την 29η Φεβρουαρίου 2020.
Συνεπώς, αν μια επιχείρηση είναι μόνο κάποιο διάστημα σε αδράνεια ή υπάρχει τμηματική περίοδος αδράνειας, π.χ. από 1/5/2019-30/11/2019 και από 1/1/2020-31/1/2020, αυτή δικαιούται αποζημίωσης. Για το σκοπό αυτό λαμβάνονται υπόψη κατ' αρχήν όλες οι επιχειρήσεις που στο διάστημα αυτό εμφανίζονται ως «ενεργές».
Ομοίως, η προϋπόθεση να μην έχουν υποβληθεί μηδενικές δηλώσεις αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 29η Φεβρουαρίου 2020 υπέβαλαν δηλώσεις με μηδενικές εισροές και μηδενικές εκροές, δηλαδή δηλώσεις μέχρι και το Δ' τρίμηνο του 2019, για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και για τον δεύτερο μήνα του 2020 για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

4. Ομοίως, δεν δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού, οι επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι την 31-3-2019 και έχουν υποβάλει, μέχρι και την 16-4-2020, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29 Φεβρουαρίου 2020, κατά τα προαναφερθέντα. Συνεπώς, επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει κατά την περίοδο αυτή έστω και μία χρεωστική δήλωση ή πιστωτική δήλωση ΦΠΑ με θετικές (άνω του μηδενός) εκροές, δικαιούνται την αποζημίωση.
Για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη μετά την 1η Απριλίου 2019, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που αφορούν το διάστημα από την δήλωση έναρξης και μετά, και έως την 29η Φεβρουαρίου 2020, κατά τα προαναφερθέντα.
5. Επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών μετά την 20η Μαρτίου 2020 δεν δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού, δεδομένου ότι αυτή αφορά διάστημα ως την 30η Απριλίου 2020, ήτοι αφορά ενεργές επιχειρήσεις για όλο το διάστημα που καλύπτει η αποζημίωση.
6. Επισημαίνεται, τα αναφερόμενα στην παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση, αλλά και σε όσες αποφάσεις έχουν εκδοθεί με βάση εξουσιοδοτικές διατάξεις Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, περί υποβολής συγκεκριμένων δηλώσεων φόρου εισοδήματος και γενικά εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις που υφίσταται η σχετική υποχρέωση, από τις επιχειρήσεις αυτές.

Διαδικασία υποβολής και χορήγησης της αποζημίωσης

Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 24η Απριλίου 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport». Με την αίτηση δηλώνεται ότι:
(α) ο δικαιούχος δεν απασχολεί εργαζόμενους ή απασχολεί μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους ή είναι αυτοαπασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας,
(β) πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται από την ΑΑΔΕ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Eπέκταση της αποζημίωσης σε περισσότερες κατηγορίες Την επέκταση σε περισσότερες κατηγορίες εργαζομένων της αποζημίωσης των 800 ευρώ που δικαιούνται οι επιχειρήσεις (πλην ΑΕ) ανακοίνωσε το υπουργείο στις 22 Απρίλη.
Όσοι εργαζόμενοι ανήκουν στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800€ εφόσον δεν έχουν ήδη λάβει την αποζημίωση ειδικού σκοπού που προβλέπεται στις προηγούμενες αποφάσεις. Η αποζημίωση αυτή είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
Ειδικές κατηγορίες είναι οι εξής:
Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι παρέχουν εργασία στην Ελλάδα, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του e - ΕΦΚΑ, ασκούν ένα από τα επαγγέλματα:
Λατόμοι, Ασβεστοποιοί, Σμυριδορύκτες, Δασεργάτες–ρητινοσυλλέκτες, Καπνεργάτες, Αγγειοπλάστες–κεραμοποιοί–πλινθοποιοί, Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, Μουσικοί-τραγουδιστές μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου, Ηθοποιοί, Υποδηματεργάτες, Χειριστές-βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, Ελεγκτές κινηματογράφου-θεάτρου, Ταμίες κινηματογράφου-θεάτρου, Τεχνικοί-κινηματογράφου & τηλεόρασης, Ταξιθέτες θεάτρου–κινηματογράφου, Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π. μηχανημάτων, Μισθωτοί τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου, Χορευτές - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων Και έλαβαν ειδικό εποχικό βοήθημα του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2019 - Νοεμβρίου 2019.

Εξαιρούνται: Όσοι είναι στη συνέχεια δικαιούχοι του επιδόματος τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.

2. Οι μισθωτοί του τουριστικού - επισιτιστικού κλάδου, των οποίων η τακτική επιδότηση ανεργίας που έλαβαν έληξε τον Δεκέμβριο του έτους 2019.

3. Οι οικοδόμοι, δικαιούχοι του δωροσήμου Πάσχα 2020, με εξαίρεση όσους εξ αυτών είναι δικαιούχοι επιδόματος τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.

4. Οι φορτοεκφορτωτές, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β΄ Φορτοεκφορτωτών, Λιμένα και Ξηράς του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ), καθώς και οι φορτοεκφορτωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α΄ (ΕΜΦ), εφόσον προσκομίσουν Λογαριασμό Ασφαλισμένου ή Βεβαίωση Ασφαλισμένου από τον e-ΕΦΚΑ, με την οποία βεβαιώνεται η ασφάλισή τους στον αντίστοιχο κωδικό ειδικότητας του εκφορτωτή λιμένα ή ξηράς, για το προγενέστερο χρονικό διάστημα από την έκδοση της απόφασης.

5. Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον e - ΕΦΚΑ Πλ. Συντάγματος. Εξαιρούνται όσοι είτε είναι δικαιούχοι της παράτασης της τακτικής επιδότησης ανεργίας, είτε είναι δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους.

6. Οι τουριστικοί συνοδοί, που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, καταχωρημένοι στο μητρώο μελών του πανελλήνιου σωματείου τουριστικών συνοδών, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του μητρώου μελών του οικείου σωματείου περί της εγγραφής τους ως μέλος μέχρι το έτος 2019, με εξαίρεση όσους εξ αυτών είναι δικαιούχοι του επιδόματος τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.

7. Οι αποκλειστικές/οί νοσοκόμοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων, που τηρείται στις Διοικήσεις των 7 Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) του Υπουργείου Υγείας. και δεν είναι υπόχρεοι υποβολής ΑΠΔ στον e- ΕΦΚΑ.

8. Οι εργαζόμενοι στην περιοχή του Αγίου Όρους για λογαριασμό της Ιερής Κοινότητας, Ιερών Μονών και των εξαρτημάτων τους και είναι υπόχρεοι καταβολής εισφορών στον e - ΕΦΚΑ Ουρανούπολης και Πολυγύρου.

9. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε πάνω από έναν εργοδότη και κάποιος/οι εξ αυτών δεν έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους και εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους δεν ξεπέρασαν το 30% των συνολικών ωρών εργασίας τους με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους, από 15/3/2020 έως και 20/4/2020.

10. Οι εργαζόμενοι στην ΔΕΘ - HELEXPO ΑΕ, εφόσον δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν ή δεν θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.

Διαδικασία λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
1. Οι δικαιούχοι τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ.
2. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πραγματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία που τηρούνται στα Π.Σ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σχετικά αρχεία λοιπών συναρμόδιων φορέων.
Η ημερομηνία καταβολής όπως και οι διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία θα ανακοινωθούν εντός ημερών.

Πρόγραμμα παροχής δανείων με επιδότηση επιτοκίου από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ (Τελ. Ενημέρωση 28/04/2020)

Αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεων που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας CoViD-19. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης δανείου για κεφάλαιο κίνησης, με επιτόκιο πλήρως επιδοτούμενο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τα δύο πρώτα χρόνια.
Βασικό κριτήριο για την λήψη της επιδότησης επιτοκίου είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά τα δύο αυτά έτη.

Ύψος Δανείου

Το ύψος κάθε δανείου διαμορφώνεται ως εξής:
• Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή
• Έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.
Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις χρηματοδοτείται με επιδοτούμενο επιτόκιο, έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Διάρκεια Δανείου και περίοδος Χάριτος

Η διάρκεια κάθε δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες από την εκταμίευση (εφάπαξ ή από την πρώτη τμηματική εκταμίευση ) του δανείου. Ορίζεται δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 έως 12 μήνες. Κατά την διάρκεια της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνον τόκοι.

Επιτόκιο

• Το επιτόκιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8%, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό επιδοτείται (δύο πρώτα έτη). Για το διάστημα αυτό το επιτόκιο του δανείου θα παραμένει σταθερό.
• Το επιτόκιο κάθε δανείου για τα δύο πρώτα έτη, θα επιδοτείται κατά 100% από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.
• Δεν επιδοτείται τυχόν εισφορά Ν. 128/75 καθώς και ενδεχόμενοι τόκοι υπερημερίας.
• Μετά τη λήξη των δύο ετών, οι τόκοι θα καταβάλλονται από την επιχείρηση.

Διαδικασία υποβολής

Kατά την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει:
α) Η επιχείρηση, να διαθέτει έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ και να ακολουθήσει την εξής διαδικασία: • Υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr.
• Στο αίτημα επιλέγει την Τράπεζα από την οποία επιθυμεί να δανειοδοτηθεί.
• Η Τράπεζα θα επιβεβαιώσει τον ΚΑΔ βάσει των στοιχείων που θα προσκομίσει η επιχείρηση και συνεπώς την ορθότητα της επιλεξιμότητας.
β) Η επιχείρηση, να διατηρήσει για όλη τη διάρκεια των δύο ετών που λαμβάνει επιδότηση επιτοκίου τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Προϋποθέσεις λήψης και διατήρησης

• Ο έλεγχος της διατήρησης από την επιχείρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για δύο έτη, θα πραγματοποιείται από την ΕΑΤ στις 31 Ιανουάριου για τα έτη 2021 και 2022 ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα ενημερώνονται ανάλογα οι Τράπεζες.
• Προϋπόθεση λήψης του ποσού των επιδοτούμενων τόκων είναι η επιχείρηση, κατά τον χρόνο εκταμίευσης των επιδοτούμενων τόκων όπως αυτός ορίζεται στη δανειακή σύμβαση, να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του προγράμματος, οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται:
• Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tepix.covid@etean.com.gr και στο τηλ. 210 7450400
• Στις συνεργαζόμενες Τράπεζες

Για την υποβολή αιτήματος, οι επιχειρήσεις, υποβάλλουν τα στοιχεία τους στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr και ακολούθως υποβάλλουν το αίτημα τους στην τράπεζα της επιλογής τους.
Συνεργαζόμενες Τράπεζες:
Alpha Bank,
Eurobank,
Εθνική Τράπεζα,
Τράπεζα Πειραιώς,
Τράπεζα Αττικής,
Παγκρήτια Συν. Τράπεζα,
Συν. Τράπεζα Χανίων,
Συν. Τράπεζα Ηπείρου,
Συν. Τράπεζα Θεσσαλίας,
Συν. Τράπεζα Καρδίτσας

Οι κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων για την έναρξη στις 4 Μαϊου (Τελ. Ενημέρωση 1/05/2020)

Στις 4 Μαίου ανοίγουν τα πρώτα καταστήματα διατηρώντας υποχρεωτικά τα μέτρα αποστάσεων, τα οποία αφορούν το πληθυσμό ατόμων (εργαζόμενοι και πελάτες) που επιτρέπεται στους κύριους χώρους ανά τετραγωνικά μέτρα εμβαδού (πλην βοηθητικών πχ γραφεία, αποθήκη) και ειδικές απαιτήσεις.
Συγκεκριμένα:
1) Για επιχειρήσεις με ΚΑΔ:
47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα
96.09.19.08 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων
47.74.75.03 Λιανικό εμπόριο ακουστικών βαρηκοΐας

Επιτρέπεται:
4 άτομα για την επιφάνεια έως 20 τ.μ.
Παράδειγμα: Κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 18τμ - 4 συνολικά άτομα (εργαζόμενοι και πελάτες)
4 άτομα +1 άτομο ανά 10 τ.μ. για την επιφάνεια από 20 έως 100 τμ
Παράδειγμα: Κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 50τμ - 7 (4 για τα 20 τμ+3 για τα 30 τμ) συνολικά άτομα (εργαζόμενοι και πελάτες)
12 άτομα + 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για την επιφάνεια άνω των 100 τμ
Παράδειγμα α: Κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 130 τμ (12 άτομα έως επιφάνεια 100 τμ + 2 άτομα για την επιφάνεια από 100 έως 130 τμ) συνολικά 14 άτομα (εργαζόμενοι και πελάτες), β: Κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 400 τ.μ. (12 άτομα για την επιφάνεια έως 100 τμ + 20 άτομα για την επιφάνεια από 100 έως 400 τμ ) συνολικά 32 άτομα (εργαζόμενοι και πελάτες)
Άνω των 300 τ.μ. που αναπτύσσονται σε επίπεδα ισχύει το κριτήριο επιπέδων, ήτοι 1 άτομο ανά 10 τ.μ. ανά όροφο.

Ειδικές Απαιτήσεις

-Έναρξη λειτουργίας 10 π.μ. και διεύρυνση ωραρίου κατά περίπτωση
-Τήρηση απόστασης 2 μέτρα μεταξύ ατόμων
-Υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας από το προσωπικό εργασίας και τους πελάτες/επισκέπτες/καταναλωτικό κοινό
-Συνίσταται η μη χρήση ανελκυστήρων. Αν η χρήση τους θεωρηθεί αναγκαία, η πληρότητα σε σχέση με το επιτρεπόμενο όριο θα πρέπει να είναι 40%.
-Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιόμενων κλιμάκων δεν επιτρέπεται η χρήση ανελκυστήρα παρά μόνο σε ΑΜεΑ, σε ηλικιωμένα άτομα ή για χρήση τροφοδοσίας

2) Για επιχειρήσεις με ΚΑΔ 96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
Επιτρέπεται
4 άτομα για την επιφάνεια έως 20 τ.μ.
4 άτομα +1 άτομο ανά 10 τ.μ. για την επιφάνεια από 20 έως 100 τμ
12 άτομα + 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για την επιφάνεια άνω των 100 τμ
Άνω των 300 τ.μ. που αναπτύσσονται σε επίπεδα ισχύει το κριτήριο επιπέδων, ήτοι 1 άτομο ανά 10 τ.μ. ανά όροφο.

Ειδικοί όροι λειτουργίας
-Απόσταση μεταξύ θέσεων εργασίας: 2 μέτρα
-Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων
-Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα
-Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για το προσωπικό και τους πελάτες
-Γάντια μίας χρήσης για τους εργαζόμενους σε κέντρα αισθητικής
-Ωράριο λειτουργίας καθημερινών (προαιρετικό) από 7 π.μ. έως 10 μ.μ., Σάββατο: 7 π.μ. έως 9 μ.μ

3) Για επιχειρήσεις με ΚΑΔ 71.20 ΚΤΕΟ (Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις)

Ειδικές Απαιτήσεις
- Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων
- Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να διατηρούν κατάλογο με τα ραντεβού, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα
- Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας στο προσωπικό εργασίας
- Γάντια μιας χρήσεως και χρήση αντισηπτικού

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω μέτρων και ειδικών απαιτήσεων θα υποβληθούν ανάλογες κυρώσεις

Επιχειρήσεις έως 20τ.μ.:
1η Παράβαση: Πρόστιμο 2.000 € Αναστολή λειτουργίας: 15 ημ.
2η Παράβαση: Πρόστιμο 4.000 € Αναστολή λειτουργίας: 30 ημ.
Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου Π. Σταμπουλίδης/ΓΓΕ κ ΠΚ
Επιχειρήσεις από 20τ.μ.εως 100 τ.μ.
1η Παράβαση: Πρόστιμο: 3.000 -15.000 € Αναστολή λειτουργίας: 15 ημ.
2η Παράβαση: Πρόστιμο: 6.000 -30.000 € Αναστολή λειτουργίας: 30 ημ.
Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου Π. Σταμπουλίδης/ΓΓΕ κ ΠΚ

Επιχειρήσεις από 100τ.μ.εως 300τ.μ.
1η Παράβαση: 10.000 -50.000 € Αναστολή λειτουργίας: 30 ημ.
2η Παράβαση: 10.000 -50.000 € Αναστολή λειτουργίας: 60 ημ.

Επιχειρήσεις πάνω των 300τ.μ.
1η Παράβαση: 20.000 -100.000 € Αναστολή λειτουργίας: 60 ημ.
2η Παράβαση: 20.000 -100.000 € Αναστολή λειτουργίας: 90 ημ.
Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου Π. Σταμπουλίδης/ΓΓΕ κ ΠΚ

Διεύθυνση

Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα (Μετρό "Συγγρού Φίξ")

Επικοινωνία

210 92 100 30
info@taxnet.gr

Ακολουθήστε μας
Design by: Johnny K. Studio