Τηλ.: 210 9210030

Φορολογικα νεα

Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιάζονται τα φορολογικά νέα και όλες οι εξελίξεις σχετικά με την νομοθεσία.


Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020

Με το... ημερολόγιο στο χέρι οι κατοίκοι εξωτερικού

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς των κατοίκων εξωτερικού έφερε η τροποποίηση του κώδικα φορολογίας εισοδήματος που έγινε στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2019. Πλέον με τις αλλαγές που ψηφίστηκαν οι κάτοικοι εξωτερικού θα θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας όταν βρίσκονται στην χώρα για άνω των 183 ημερών αθροιστικά στη διάρκεια οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου. Μέχρι πρότινος αυτό που ίσχυε ήταν ότι για να θεωρηθεί κάποιος κάτοικος εξωτερικού θα έπρεπε να είναι 183 ημέρες συνεχόμενες μέσα στο φορολογικό έτος στη χώρα. Η αλλαγή είναι πολύ σημαντική και μπορεί να επηρεάσει την φορολογική κατάσταση αρκετών κατοίκων εξωτερικού που θα πρέπει να είναι με το ημερολόγιο ανα χείρας και να μετράνε μέρες.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για φορολογούμενους που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η παραμονή τους δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες εξήντα πέντε ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό.Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019

Τα ψιλά γράμματα για το κοινωνικό μέρισμα

Δημοσιεύτηκαν οι λεπτομέρειες τα κριτήρια λήψης του κοινωνικού μερίσματος, με πολλούς ενδιαφερόμενους που το είχαν πάρει την προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία να μην το δικαιούνται.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά αίτηση από τις 17 έως τις 26 Δεκεμβρίου με τα ποσά του μερίσματος να κατατίθενται στους λογαριασμούς τους μέχρι το τέλος του έτους, αναφέρει το υπουργείο. Το ποσό του κοινωνικού μερίσματος ανέρχεται σε 700€ ανά ωφελούμενη μονάδα-νοικοκυριό.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι:
1) Οικογένειες με τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα και άνω και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €).
2) Οικογένειες στις οποίες είτε ο/η υπόχρεος ή ο/η σύζυγος ή μέρος του συμφώνου συμβίωσης είναι μακροχρόνια άνεργος/η, με τουλάχιστον ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €). Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αρκεί ο μοναδικός γονέας να είναι μακροχρόνια άνεργος.
3) Οικογένειες στις οποίες τόσο ο υπόχρεος, όσο και ο/η σύζυγος ή μέρος του συμφώνου συμβίωσης είναι βραχυχρόνια άνεργοι, με τουλάχιστον ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €). Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αρκεί ο μοναδικός γονέας να είναι βραχυχρόνια άνεργος.
4) Οικογένειες με τουλάχιστον ένα μέλος ΑΜΕΑ.

Δεν αρκεί όμως να ανήκει κανείς σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες για να πάρει το μέρισμα καθώς θα πρέπει επιπλέον να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Ο/η υπόχρεος, ή/και ο/η σύζυγος ή μέρος του συμφώνου συμβίωσης, διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία επτά (7) έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά την τελευταία επταετία.
β) Τόσο ο/η υπόχρεος, όσο και ο/η σύζυγος ή μέρος του συμφώνου συμβίωσης είναι, με βάση της δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έτους 2019, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος.
γ) Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του έτους 2019, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:
Ετήσιος τόκος = 20.000*μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2018/100. Το μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο ορίζεται ως το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων, του ημερολογιακού έτους 2018, όπως δημοσιεύεται στο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος.Δευτερα 18 Νοεμβριου 2019

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Εγκρίθηκε και φέτος η χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2019/2020 με την επιδότηση να ανέρχεται σε 0,16 ευρώ για κάθε λίτρο πετρελαίου θέρμανσης.

Η διαδικασία προβλέπει πως τo επίδομα δίνεται κατόπιν αίτησης του δικαιούχου στην σχετική εφαρμογή του TAXISNET. Η αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου 2019 και ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει τις σχετικές αγορές πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης ολόκληρης της χειμερινής περιόδου θα δοθεί φέτος προσαυξημένο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Προσαυξημένο κατά 10% θα είναι το επίδομα για κάθε προστατευόμενο τέκνο του δικαιούχου ενώ όσοι δικαιούχοι κατοικούν σε ορεινούς Δήμους που ανήκουν στους νομούς Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κοζάνης, Σερρών και Φλώρινας θα λάβουν πρόσθετο επίδομα, ενώ όσοι κατοικούν σε ορεινές κοινότητες που ανήκουν σε Δήμους μη ορεινούς, θα λάβουν επίδομα υψηλότερο κατά 20%, όπως προβλέπεται για τους ορεινούς Δήμους.

Εισοδηματικα κριτηρια

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος παραμένουν τα ίδια με πέρυσι και είναι τα εξής:
α) Άγαμοι φορολογούμενοι οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και κατείχαν την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους αστική ακίνητη περιουσία (κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα) συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 130.000 ευρώ.
β) Έγγαμοι και συνάψαντες σύμφωνα συμβίωσης φορολογούμενοι οι οποίοι το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 250.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
γ) Μονογονεϊκές οικογένειες οι οποίες κατά το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 250.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 22.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.

Στερούνται το επίδομα όσοι δικαιούχοι κατέχουν αυτοκίνητα άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών, σκάφη άνω των 5 μέτρων και αεροσκάφη. Επίσης αποκλείονται από το επίδομα όσοι δηλώνουν «φιλοξενούμενοι» και όσοι διαθέτουν Ι.Χ. αυτοκίνητα περισσότερα των δύο (2) ή ποσοστά συνιδιοκτησίας επί Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε εθελούσια ακινησία.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό δελτίο τύπου εδώ.Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019

Στο taxis τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων για το 2020.

Από τις αρχές Νοεμβρίου αναρτήθηκαν φέτος τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του 2020 στον ιστότοπο του taxisnet. Μπορείτε να τα εκτυπώσετε αφού επισπευτείτε την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ στο aade.gr και εισάγετε τους κωδικούς taxis σας. Εφόσον επιθυμείτε να εκτυπώσετε τα τέλη κυκλοφορίας χωρίς την χρήση των κωδικών σας θα πρέπει και πάλι στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ , αφού επιλέξετε την εκτύπωση τελών χωρίς κωδικούς να κάνετε τα εξής βήματα.

1. Συμπληρώνετε τον Α.Φ.Μ., που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.
2. Συμπληρώνετε τον αρ. κυκλοφορίας του οχήματος, που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.
3. Συμπληρώνετε το έτος τελών κυκλοφορίας.
4. Επιλέγετε «Αναζήτηση»
5. Επιλέγετε «Εκτύπωση» όταν εμφανιστεί το μήνυμα «Επιτυχής αναζήτηση»

Το υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε και εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτήσεων και απαντήσεων που μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδας μας εδώ.Ρυθμιση οφειλών στη ΔΕΗ

Με το νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΗ, το οποίο ξεκίνησε στις αρχές του Οκτωβρίου οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως 24 δόσεις.

Το ύψος της προκαταβολής και οι δόσεις κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος της οφειλής, ως εξής:

• Για χρέος έως 500 ευρώ, προκαταβολή 10 % και 5 μηνιαίες δόσεις.
• Από 500 ως 1000 ευρώ, προκαταβολή 10 % και 8 μηνιαίες δόσεις.
• Από 1000 ως 2000 ευρώ, προκαταβολή 15 % και 12 μηνιαίες δόσεις.
• Από 2000 ως 3000 ευρώ, προκαταβολή 20 % και 18 μηνιαίες δόσεις.
• Από 3000 ευρώ και πάνω υπάρχουν δύο εναλλακτικές: προκαταβολή 20 % και 18 μηνιαίες δόσεις ή προκαταβολή 30 % και 24 μηνιαίες δόσεις.


Η ρύθμιση γίνεται είτε σε κατάστημα είτε δια τηλεφώνου. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι οφειλέτες στα καταστήματα της Δ.Ε.Η. είναι την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου και τον τελευταίο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. Από τις 8 Οκτωβρίου υποβάλλονται αιτήσεις και τηλεφωνικά στο 11770.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ρύθμισης έχουν ως εξής:
• Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η ρύθμιση, είναι να εξοφλούνται εμπρόθεσμα οι δόσεις και οι τρέχοντες λογαριασμοί (λογαριασμοί που εκδίδονται μετά τη ρύθμιση).
• Όποιος χάσει τη ρύθμιση, για να ενεργοποιηθεί εκ νέου θα πρέπει να καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις και τους τρέχοντες λογαριασμούς.
• Εφόσον ο οφειλέτης είναι συνεπής στην εξόφληση του διακανονισμού, δικαιούται και την έκπτωση συνέπειας στους τρέχοντες λογαριασμούς.
• Δικαίωμα ένταξης στη ρύθμιση έχουν και πελάτες, που σήμερα είναι ενταγμένοι σε άλλη ρύθμιση, ώστε να επωφεληθούν από μεγαλύτερο αριθμό δόσεων.
• Στους οφειλέτες που είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών, εφαρμόζεται ο Κώδικας Προμήθειας, δηλ. κάθε δόση διαμορφώνεται στο μισό του Μέσου Μηνιαίου Λογαριασμού.

Όσοι οφειλέτες δεν έχουν πλέον σύμβαση με τη ΔΕΗ, αλλά έχουν ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος, θα μπορούν να υποβάλουν αίτημα για εξατομικευμένη ρύθμιση, ανάλογα με το ύψος της οφειλής και τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Παραδείγματα.
Με χρέος 250€ η προκαταβολή θα είναι 25€ ενώ οι δόσεις 5, των 45 €.
Με χρέος 1300€ η προκαταβολή θα είναι 195€ ενώ οι δόσεις 12, των 92 €.
Με χρέος 2800€ η προκαταβολή θα είναι 560€ ενώ οι δόσεις 18, των 125 €.
Ρύθμιση σε έως 120 δόσεις προς την εφορία

Εκτός από το κίνητρο της αυξημένης διάρκειας των δόσεων που μπορεί να φτάσει τα 10 έτη οι φορολογούμενοι μπορούν να έχουν έκπτωση των έως τώρα προσαυξήσεων ή ακόμα και ολική διαγραφή τους, καθώς και μειωμένο ετήσιο επιτόκιο στο 3%.

Παραδειγμα: Φορολογούμενος με οφειλή 9.402,10 € εκ των οποίων 8.475,20€ αφορά κεφαλαίο και 926,90€ προσαυξήσεις. Αν επιλέξει την εφάπαξ καταβολή μιας δόσης, θα κληθεί να καταβάλει μόνο το κεφάλαιο 8.475,20€ ενώ οι προσαυξήσεις θα διαγραφούν. Σε ένα άλλο σενάριο μπορεί να επιλέξει να καταβάλει την οφειλή του σε 12 δόσεις. Σε αυτή την περίπτωση θα διαγραφεί το 75% των προσαυξήσεων και θα κληθεί να καταβάλει 8.706,40€ σε 12 δόσεις των 725,50 €

Έμμεση παράταση της ρύθμισης σε έως 120 δόσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην μεταφορά των χρεών των ασφαλισμένων από τον ΕΦΚΑ στο ΚΕΑΟ, το υπουργείο εργασίας μετέθεσε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ρύθμισης έως τις 31/12/2019 με την προυπόθεση όμως οι ασφαλισμένοι να προβούν έως τις 30/9 στην ολοκλήρωση του ενδιάμεσου σταδίου της υποβολής αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

Μπορείτε να δείτε το σχετικό δελτίο τύπου εδώ.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Μπορείτε να δείτε το σχετικό δελτίο τύπου εδώ.

Eγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτήσεων και απαντήσεων για τα τέλη κυκλοφορίας απο το υπουργείο Οικονομικών.

Μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδας μας εδώ.

Έκδοση και μεταβολή ΑΜΚΑ στα ΚΕΠ

Τέλος στο νομοθετικό κενό που δεν επέτρεπε στα ΚΕΠ την έκδοση και μεταβολή ΑΜΚΑ βάζει το υπουργείο εργασίας με εγκύκλιο του που μπορείτε να δείτε εδώ.

Διεύθυνση

Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα (Μετρό "Συγγρού Φίξ")

Επικοινωνία

210 92 100 30
info@taxnet.gr

Ακολουθήστε μας
Design by: Johnny K. Studio